Innowacyjny system budowlany Steico

Strona główna » Innowacyjny system budowlany Steico

W realizowanych projektach stawiamy między innymi na System Budowlany Steico. Dom wybudowany w tej technologii jest przyjazny dla środowiska, energooszczędny i zdrowy. Technologia ta oparta jest na elementach konstrukcyjnych ścian, stropów i dachu z przetworzonego drewna oraz na materiałach izolacji akustycznej i termicznej z włókien drzewnych.

Dlaczego warto wybrać system Steico

System Steico maksymalnie stawia na ekologię. Wykorzystujemy naturalne materiały do budowy domów. Podstawowym surowcem jest dla nas drewno, ponieważ jako materiał budowlany, wykazuje wiele zalet, a rezygnując ze szkodliwych dodatków, staje się idealnym rozwiązaniem dla alergików.

Ekologiczny System Steico

Do produkcji materiałów jest wykorzystywane drewno iglaste. Drzewa podczas wzrostu pobierają dwutlenek węgla z powietrza. W procesie fotosyntezy dwutlenek węgla jest rozbijany na atomy węgla i tlen. Pierwszy z nich, węgiel, jest podstawowym budulcem materii organicznej w tym także drewna. Z kolei cząsteczki tlenu powracają do atmosfery. Po obumarciu drzewa następuje jego rozkład, który jest procesem odwrotnym do fotosyntezy. Węgiel zawarty w strukturze łączy się z tlenem z atmosfery tworząc dwutlenek węgla, dając tym samym zerowy bilans węgla w obiegu. Wykorzystanie surowca drzewnego jako materiały konstrukcyjne i izolacyjne sprawia, że wyłączamy wbudowany węgiel z obiegu w naturze, przyczyniając się do zmniejszenia efektu cieplarnianego.
Nie tylko surowiec wykorzystywany do produkcji materiałów jest przyjazny środowisku ale również sam proces wytwarzania. Wszystkie cykle produkcyjne są zamknięte czyli nie generują szkodliwych odpadów, a energia pozyskiwana jest z biomasy (resztek) które zostały w procesie produkcyjnym. Materiały uzyskały pozytywny wynik podczas badań w Instytucie Biologii Budownictwa w Rosenheim (IBR) pod względem nieszkodliwości na środowisko.

Steico
Konstrukcja ściany wentylowana z wełną Steico Flex i płytami Steico Universal

Komfort cieplny i oszczędność energii

Definicja komfortu cieplnego oznacza optymalne warunki do mieszkania przez cały okres użytkowania budynku. Badania z dziedziny fizyki budowli wykazały, że komfort cieplny jest ściśle powiązany z takimi parametrami jak temperatura, wilgotność i jakość powietrza. Przy czym najważniejszym czynnikiem jest stosunek temperatury wewnętrznej powierzchni budynku do temperatury powietrza w środku pomieszczenia. Różnica tych temperatur powinna być jak najmniejsza. W przypadku materiałów pochodzenia drzewnego jest to łatwe do uzyskania dzięki takiej właściwości jak ciepło właściwe. Dla materiałów Steico wynosi ono aż 2100 J/(kg*K) w porównaniu do cegły ceramicznej 880 J/(kg*K) czy wełny mineralnej 750 J/(kg*K). Wysokie ciepło właściwe pozwala zmagazynować odpowiednią ilość energii, tak aby zapewnić temperaturę powierzchni przegrody zbliżoną do temperatury powietrza.

Kolejnym ważnym parametrem jest izolacyjność termiczna przegród zewnętrznych tj. ścian, dachów, podłóg. Ten parametr pozwoli określić straty energii przenikającej przez przegrody. Wartości współczynnika przenikania ciepła są ściśle określone według prawa polskiego, a dokładnie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Z treści tego dokumentu można odczytać, że wymagane wartości współczynnika przenikania ciepła Uc (max) od roku 2017 wynoszą dla ściany 0,23 W/(m2*K), a dla dachu 0,20 W/(m2*K). Jednak wartości te będą zaostrzane i w 2020 roku wyniosą odpowiednio 0,20 W/(m2*K) dla ściany i 0,15 W/(m2*K) dla dachu czyli tyle ile wynoszą obecnie wartości wymagane dla domów energooszczędnych lub pasywnych (na podstawie wytycznych Instytutu Budownictwa Pasywnego w Darmstadt). Wartości te z powodzeniem można spełnić z wykorzystaniem materiałów izolacyjnych Steico, jak również obniżyć co przełoży się na niższe zapotrzebowanie budynku w energię do ogrzewania. Układ warstw w ścianie pozwala zmniejszyć mostki termiczne występujące w klasycznym budownictwie co dodatkowo niweluje straty ciepła.

Konstrukcja ściany powinna zapewniać nie tylko ochronę przed chłodem w zimie i ciepłem w lecie ale również niwelować wahania temperatury wewnątrz pomieszczenia spowodowane np. przerwami w ogrzewaniu. Co ciekawe przepisy krajowe nie regulują pozostałych czynników, które wpływają na komfort cieplny np. bezwładność cieplna. Wskaźnik ten zależy przede wszystkim od gęstości materiału. Błędy związane z tym parametrem są głównie kojarzone z klasycznym budownictwem szkieletowym, o niskiej bezwładności. Jednak system Steico wykazuje dużo lepsze właściwości niż technologia klasyczna szkieletowa lub murowana. Wynika to z układu warstw w przegrodzie gdzie udział izolacji termicznej jest największy pomiędzy elementami konstrukcyjnymi. Zatem blisko 90% objętości przegrody stanowią materiały izolacyjne. Dodatkowo materiały Steico charakteryzują się dużo wyższą gęstością na poziomie 50-200kg/m3 w porównaniu do klasycznych materiałów termoizolacyjnych jak wełna mineralna lub styropian 10-40 kg/m3, przy porównywalnych współczynnikach przewodzenia ciepła lambda. Co wiąże się z wspomnianą wcześniej bezwładnością.

Dom który oddycha

Oddychanie budynków jest potocznie mylone z ich wentylacją. Jako wentylację rozumiemy wymianę powietrza w budynku poprzez specjalną instalację. Wentylacja powinna się odbywać w sposób kontrolowany za pomocą instalacji tradycyjnej – przewody grawitacyjne lub wentylacji mechanicznej – rekuperacji. Przegrody budynku powinny być jak najbardziej szczelne. Parametr ten określa się przy pomocy testu „blower door”. Normy dopuszczają 3-krotną wymianę powietrza o objętości kubatury budynku przy różnicy ciśnienia 50 Pa dla budynków z wentylacją grawitacyjną i 1,5 krotną wymianę dla budynków z rekuperacją.
Natomiast pod pojęciem oddychania kryje się możliwość odprowadzenia wilgoci z wnętrza ściany na zewnątrz budynku co fachowo nazywa się konstrukcją otwartą dyfuzyjnie dla pary wodnej. System Steico wykorzystuje takie rozwiązania przegród które od środka pomieszczenia wykazują się dużym oporem dyfuzyjnym zatem utrudniają transport wilgoci do ściany, a zewnętrzna powierzchnia o niskim oporze dyfuzyjnym pozwala odprowadzić jej nadmiar do atmosfery. Podwyższenie wilgotności w materiałach termoizolacyjnych drastycznie obniża ich właściwości izolacyjne i trwałość. Możliwość regulacji wilgotności w przegrodach otwartych dyfuzyjnie sprawia, że nie występują problemy z zawilgoceniem i zagrzybieniem ścian. Odpowiedni przepływ powietrza i wilgotność w budynku jest ważny dla zdrowia oraz podnosi komfort życia alergików.

Steico belka dwuteowa. Membrana Steico
Zamontowana systemowa paroizolacja Steico Multi

Doskonała izolacja akustyczna

Budynek powinien wykazywać odpowiednią izolacyjność akustyczną. Nie spełnienie tego warunku obniża komfort życia mieszkańców, powodując stres i rozdrażnienie. Budynek powinien posiadać przegrody, które w dostateczny sposób odizolowują dźwięki pochodzące ze środowiska zewnętrznego jak i wewnętrznego. Dopiero wtedy mieszkańcy mają zapewniony spokój i intymność. Izolacyjność akustyczna jest głównie związana z masą powierzchniową. Produkty Steico należą do materiałów o dużej gęstości objętościowej. Klasyczne konstrukcje wykorzystujące wełnę mineralną znacznie słabiej izolują dźwięki od materiałów z włókien drzewnych. Wyroby fasadowe Steico posiadają kilkunastokrotnie większą gęstość niż płyty styropianowe i około dwa razy większą od twardej wełny elewacyjnej. Również miękkie materiały z włókien takie jak Steico Flex mają większą gęstość od tradycyjnej wełny mineralnej czy pianek poliuretanowych. Podsumowując, wykorzystanie materiałów Steico daje bardzo dobre rezultaty izolacyjności akustycznej.

Ochrona przed słońcem w lecie

Głównym problemem występującym w lecie jest nagrzewanie się poddasza użytkowego. Wynika to z faktu, że połać dachu skonstruowana jest z materiałów o niskiej masie akumulacyjnej. Przy wykorzystaniu wełny mineralnej do izolacji dachu o współczynniku przenikania ciepła U=0,17 W/(m2*K) w upalne dni przepływ energii na wewnętrzną powierzchnię przegrody wystąpi już wczesnym wieczorem. O tej porze jeszcze nie jest możliwe ochłodzenie pomieszczenia poprzez wietrzenie. Przegroda zbudowana z materiałów izolacyjnych Steico o dwukrotnie większej gęstości i kilkukrotnie większym cieple właściwym sprawi pięciokrotnie większą kumulację energii. W takim przypadku przeniknięcie ciepła do wnętrza pomieszczenia nastąpi dużo później – w środku nocy gdy temperatura na zewnątrz jest dużo niższa i łatwiej obniżyć temperaturę na poddaszu.
Nowoczesne budownictwo stara się odpowiadać na zmiany w otaczającym nas świecie. Ważną rolą budynku jest nie tylko kumulowanie ciepła, ale i ochrona przed upałami. Naturalne materiały do budowy domów firmy Steico, tworzą izolację, realizującą te cele.

Produkty Steico

Wyroby Steico to kompletny system który umożliwia wykonanie domu najwyższej jakości. W skład asortymentu wchodzą min. elementy konstrukcyjne – belki dwuteowe, płyty pilśniowe, maty włókniste, materiały izolacyjne sypkie oraz materiały uszczelniające.
Produkty cechuje ekologiczność dlatego świetnie nadają się jako naturalne materiały do budowy domów drewnianych i energooszczędnych. Jakość produktów potwierdzona jest certyfikatem wydanym przez Niemiecki Instytut Budownictwa Pasywnego. Wszystkie produkty STEICO są łatwe w obróbce i wytrzymałe. Płyty pilśniowe produkowane są metodą mokrą lub suchą z oznaczeniem „dry”. Wyroby te charakteryzują się stosunkowo dużą gęstością objętościową około 150 kg/m3. Płyty produkowane są w asortymencie o różnorodnym zastosowaniu.

Ściana z wełny drzewnej Steico Flex i płyt Steio Protect
Ściana z wełny drzewnej Steico Flex i płyt Steio Protect pod system elewacyjny tynkarski.

Steico Protect

Stosowana jest jako płyta elewacyjna pod systemy tynkarskie mokre. Stanowi idealne rozwiązanie dla ścian w budownictwie drewnianym. Montaż odbywa się słupkach ściennych od zewnątrz przez co redukuje mostki termiczne. Duża masa i specjalna struktura czyni ją dobrym materiałem izolacyjnym.

Steico Internal

jest to płyta, która znalazła zastosowanie jako termoizolacja ścian zewnętrznych od wewnątrz. Montaż płyt jest bardzo prosty, opiera się na zasadzie pióra i wpustu. Izolacja od wewnątrz sprawia, że pomieszczenia nagrzewają się szybciej. Płyty Są otwarte dyfuzyjnie i ułatwiają przepływ wilgoci, dzięki czemu pomieszczenia. STEICOinternal po zamontowaniu i otynkowaniu można poddawać dalszej obróbce.

Steico Universal

jest to płyta izolacyjna podpokryciowa wyposażona w profil pióro-wpust. Układana bezpośrednio na krokwiach lub na ścianach zewnętrznych pod elewacją wentylowaną. Płyty redukują liniowe mostki termiczne, Sprawdzają się jako dodatkowa warstwa izolacji po zewnętrznej stronie dachu oraz świetna izolacja akustyczna między innymi przed odgłosem spadającego deszcz i silnego powiewu wiatru. Posiada dużą wytrzymałość na ściskanie i takiej jak pozostałe produkty STEICO pozwala na otwartość dyfuzyjną. Może być też stosowane jako pokrycie tymczasowe zamiast membrany paroprzepuszczalnej.

Steico Flex

Świetną alternatywą dla klasycznej wełny mineralnej są maty włókniste. Steico Flex jest to sprężysta mata do izolacji cieplnej. Wykorzystywana jest jako materiał izolacyjny pomiędzy przestrzeniami dachu, ścian i stropów oraz pustych przestrzeni w ścianach działowych . Dzięki dużej sprężystości nie osiada. Jest idealnym materiałem izolacyjnym, dzięki niskiemu współczynnikowi przewodzenia ciepła lambda na poziomie 0,038 W/(m*K) chroni przed utratą ciepła w zimę. Ma dwukrotnie wyższe ciepło właściwe niż wełna mineralna dlatego akumuluje ciepło, chroniąc pomieszczenie przed przegrzewaniem. Pozwala na tworzenie przegród oddychających.

Kolejnym rozwiązaniem dostępnym w systemie Steico to materiały sypkie w postaci włókien drzewnych i celulozowych. Granulat zostaje wdmuchany przy pomocy specjalnego agregatu w wolne przestrzenie przegrody. Włókna powinny być wdmuchane w ilości pozwalającej uzyskać gęstość około 50kg/m3 co daje gwarancję odpowiedniej izolacyjności i stabilności (brak osiadania). Granulat posiada bardzo niski współczynnik oporu dyfuzyjnego więc świetnie nadaje się do przegród o otwartych dyfuzyjnie.

Belki dwuteowe wykonywane są z drewna klejonego i twardych płyt pilśniowych jako środniki. Belki wykorzystywane są jako elementy konstrukcji nośnej ścian, stropów i dachu. Charakteryzują się dużo większą wytrzymałością w porównaniu do drewna litego o tej samej masie.

Uzupełniającym asortymentem jest system Steico Multi w skład którego wchodzą membrany paroizolacyjne, taśmy i masy klejące.

 

Gotowy dom w Systemie Steico